top of page

„Китай на търкалета“ е непрекъснато допълван каталог на всички превеждани на български съвременни китайски писатели и произведения.

Съдържателни рамки

На първо време са въведени всички известни ни съвременни китайски писатели, чиито цели книги са превеждани на български език. Не претендираме за изчерпателност и много ще се радваме на посочени пропуски.

 

По-нататъшните ни амбиции включват:

• събиране, обработване и систематизиране на информация за внесените късоформатни литературни произведения, публикувани в български печатни или онлайн издания;

• събиране и по възможност дигитализиране на текстове за съвременната китайска литература на български език;

• публикуване на оригинално съдържание (нови преводи и статии);

• създаване на отделни страници за българските преводачи и изследователи на съвременната китайска литература.

 

Приблизителни дефиниции на основните понятия:

• китайски писатели: 1) китайскоезични автори на художествена литература от цял свят; 2) писатели с китайски произход, които пишат другоезична художествена литература на китайска тематика;

• съвременен: публикуван отсам границата между XIX и XX век;

• художествена литература: белетристика в широк смисъл – разказвателна проза, поезия, есеистика, публицистика, художествена документалистика и за всеки случай – и така нататък.

Някои особености при каталогизирането

Транскрипция на имена:

 

Стремежът ни към прегледност и последователност ни принуди да внесем известни корекции в имената, с които някои китайски писатели са представени в България, особено такива, които видимо не са интерпретация на преводача, а откровен произвол.

 

През 2020 г. съществуват две неофициални системи за предаване на китайските имена на български – широко наложената по-стара и наскоро предложената по-нова, която опитва да разреши някои съществени проблеми. В подхода си засега ние се опираме преди всичко на старата с ясното съзнание за нейното несъвършенство и нуждата от консенсусни изменения.

 

За отбелязване са няколко ситуации:

• когато става дума за неприемливо за очите и слуха ни неправилно транслиране на името (най-често при превод през друг език), си позволяваме да предложим ново име по стандарт, като посочваме и официално публикуваното (например нелепо изписаните Ян Чин и Кун Чуе са каталогизирани съответно като Юен Дзин и Кун Дзюе);

• когато авторът е превеждан на български повече от веднъж с различни именни варианти, за заглавно име ползваме по-близкото до стандарта, като отново посочваме и вариантите от другите публикации (например Йен Лиен-къ е превеждан и като Ян Лянкъ; Гао Синдзиен – и като Гао Синдзян);

• когато авторът е внесен с име, изписано по руския модел за транскрипция (който известно време задава нормата и в България), в страницата му предлагаме ново име по актуалния стандарт, като отново е посочено и това, с което фигурира в официалните издания (например публикуваният на български като Ян Цзюй е каталогизиран като Ян Дзю);

• в някои случаи сме оставяли необезпокоявани имена, които не са предадени по стандарта, но са простимо близко, а и вече са достатъчно наложени (например въздържали сме се да коригираме Жао Лихон на Джао Лихон или Джао Лихун, въпреки че „жао“ и „джао“ са различни срички в китайския език).

 

Други:

 

В страниците на книгите е посочена годината на първото самостоятелно издание на съответното произведение, независимо дали съществува по-ранна публикация в списания или антологии.

Кои сме ние

За момента със сайта се занимаваме Радосвета Русинова и Стефан Русинов, завършили китаисти с влечение към художествената литература, научното знание и пипкавите работи.

Начини да ни следите

Групата „Китай на търкалета“ във Фейсбук (където споделяме всякакви новини за съвременната китайска литература)

• Електронен бюлетин (годишни обзори и новини за дейности):

Благодарим за интереса!

bottom of page