top of page

Бит и душевност на моя народ

_edited_edited.png

Бит и душевност на моя народ

Издателство и година

Изток-Запад, 2015 г.

Оригинално заглавие

My Country and My People

Първо издание

1935 г., САЩ

Превод от английски и китайски

Петко Хинов

Анотация от издателството (с редакции): Освен сборник с важни познания за китайския народ и неговата народопсихология, култура и мислене, тази книга е плод на дълбокото проникване в корените на много „китайски явления“, на огромна ерудиция и любов към своя народ, пречупени през оригиналния, понякога ироничен, понякога носталгичен, но винаги поетичен и никога лековат поглед на нейния автор.

bottom of page