top of page

Мечтата на вълчицата

_edited_edited.png

Мечтата на вълчицата

Шен Шънси (Шън Шъси)

Издателство и година

Труд, 2018 г.

Оригинално заглавие

狼王梦

Първо издание

2009 г., Китай

Превод от китайски

Ся Фанлей

bottom of page