top of page

Певци с барабани

_edited_edited.png

Певци с барабани

Издателство и година

Български бестселър, 2023 г.

Оригинално заглавие

鼓书艺人

Първо издание

1952 г., САЩ / 1980 г., Китай

Превод от китайски

Евгений Карауланов

Анотация от издателството: „Певци c барабани” е роман c необикновена съдба. Лао Шъ, един от най-почитаните съвременни класици на китайската драматургия и литература (1899-1966), го написва по време на престоя си в САЩ (1946-1949) и участва в неговия превод от китайски на английски, като сам предлага и прави промени в оригинала. Тъкмо там, на английски език, излиза и първото му издание, през 1952 г. По това време Лао Шъ е вече обратно в родината си и участва дейно в културния ѝ живот, но така и не предлага романа за издаване там. През 1966 г. той става жертва на Културната Революция, а по-късно част от ръкописите му се изгубват, сред които и китайският оригинал на „Певци с барабани”. След реабилитацията на Лао Шъ, през 1978 г., се поръчва превод на книгата от английското ѝ издание на китайски.

bottom of page