top of page

Под пурпурното знаме на манджурската армия

_edited_edited.png

Под пурпурното знаме на манджурската армия

Издателство и година

Народна култура, 1984 г.

Оригинално заглавие

正红旗下

Първо издание

1980 г., Китай

Превод от китайски

София Катърова

bottom of page